Bloggar

Genom Lärargalan synliggör vi det viktiga arbete som alla landets lärare gör samt lyfter fram alla framgångar inom skolan, och detta genom att eleverna får vara med och påverka och tycka till.

Bakgrund

Idén till Lärargalan föddes när Beata Kull reste till USA på ett utbildningsstipendium och slogs av den stora skillnaden i synen på läraryrket. Beata tänkte på alla fantastiska lärare hon haft i Sverige, och hur lite vårt samhälle verkat för att lyfta deras insatser. Hon bestämde sig där och då för att skapa ett forum där vi kan lyfta fram svenska förebilder inom läraryrket. Några år senare kan vi stolt konstatera att Lärargalan blivit en unik kanal för svensk skola och elever att förmedla goda exempel på bra undervisning och framgångsrika lärare. Från de 700 nomineringar som inkom när galan lanserades år 2016 är det idag fler än 30 000 elever som varje år skickar nomineringar för lärare som gjort skillnad för dem under året. Elevernas och lärarnas reflektioner har gett oss ett levande dokument som visar hur bra lärande skapas och hur våra bästa lärare ser ut. På bara några år har Lärargalan blivit en viktig aktör i debatten om skolan, så häng med oss på vår resa in i framtiden. Stiftelsen Lärargalan går vidare med att höja statusen för alla hårt arbetande svenska lärare och vårt arbete har bara börjat.

Mål

HÖJA STATUSEN PÅ LÄRARYRKET

Genom att lyfta fram de många goda förebilderna bland svenska lärare så hoppas vi kunna skapa en positiv rörelse med fokus på förebilder.

GE ELEVERNA EN RÖST  

Lärargalan är bryggan mellan elever och lärare.

När eleverna får lyfta det positiva med sin skola och sina lärare skapas ett större engagemang för att lära.

PLATTFORM FÖR LYCKAD UNDERVISNING 

Vi samlar landets lärares framgångsrecept som en källa för inspiration och kunskapsutbyte.