Matilda Karlsson

Årets ledare 2018


Lärare i Religion, Ledarskap och Kommunikation på Aspero Idrottsgymnasium, Halmstad.

Tidigare var Matilda lärare på Klockargårdsskolan år 1-5 och Drottnings Blankas gymnasium i Halmstad. Hon tog sin lärarexamen vid Högskolan i Halmstad år 2008. 

”Jag vill inspirera dig att hitta din motivation, vända blicken inåt och börja fundera på vem ditt ”lärar-jag”!”

Att vara tydlig och engagera!

Tänk ändå vad många bra tips det finns på hur man är en bra lärare. Om det ändå vore så enkelt i praktiken som det kan låta i teorin. ”En bra lärare är tydlig och engagerar sina elever”. Ja men då så! Då är jag väl det då! eller…. Som jag säkert nämnt tidigare försöker jag utveckla mitt eget ledarskap och mitt eget lärarjag hela tiden och förutsättningen för att kunna göra det är eleverna. Det är för dem jag är där och då utgår jag från deras åsikter för att ta mig framåt. Jag ber dem tycka till kring min undervisning och mitt lärande jätteofta. Det kan kännas otäckt. Utlämnande. Att visa sig sårbar är inte något alla är bekväma med i relationen lärare – elev. Jag ser dock vinsterna väga över.
Jag har några strävansmål i min roll som lärare vilka jag presenterar för mina elever när jag träffar dem för första gången. Jag vill vara tydlig, rättvis och kunnig.För att jag ska vara just tydlig i dessa distanstider gör jag på olika sätt.Oavsett om eleverna har närundervisning eller digital undervisning försöker jag alltid att uppdatera planeringen på vår digitala lärplattform. Då kan eleverna gå in där och få ett hum om hur lektionerna kommer att se ut.Väl inne på lektion, digitalt som vid närundervisning, har jag alltid en dagordning på tavlan. Där står tiden för lektionen samt vilka punkter vi ska igenom. Detta, tror jag, bidrar till ett lugn hos eleverna, kanske nyfikenhet, känsla av kontroll.
För att tydligt förmedla vad eleverna ska göra under resans gång gäller det också att tydligt kunna förmedla det. Är det något vi har lärt oss detta år med distansundervisning så är det vikten av att använda kommunikation på rätt sätt. Ju fler kommunikationssätt som används – desto bättre! Om jag ska lägga ut en uppgift på vår lärplattform, ja, då blir det mycket bättre om jag gör en skärminspelning och läser upp dokumentet samtidigt som eleven kan följa med i texten. Tonläge, betoning och tempo säger så mycket! Jag kan också förklara extra lite här och där för att undvika missförstånd som hade kunnat uppstå om de bara läste uppgiften.
För att återkoppla till hur jag utvecklar mig själv som lärare utgår jag alltid från eleverna. Hur då?Jag utvärderar på både kort sikt och lång sikt. Just nu har jag två språkrör i varje klass. Dessa plockar jag utifrån klasslistan och de har en vecka var. Direkt efter lektionen får de kortfattat ge sin syn på dagens lektion. Detta ger mig väldigt värdefull feed back samtidigt som jag hoppas att det får eleverna att känna sig involverade och engagerade. Ibland får hela klassen svara anonymt på vissa specifika frågor jag ställer kring undervisningen på dagens lektion. Ibland får de skriva önskelista inför nästa lektion inom givna ramar.I slutet av kursen är utvärderingen alltid anonym, de måste våga skriva vad de verkligen tycker. Då får jag ett kvitto med ovärderlig information inför nästa omgång.
”Du lär ut på så många bra sätt och är tydlig och har bra struktur på dina lektioner.” //Elev i åk. 2
Om jag är tydlig vill jag tro att motivationen ökar för eleverna. Om jag är tydlig vill jag tro att eleverna blir mer engagerade. Ett annat sätt att engagera elever kan vara variation. Men det tar vi på tisdag!

Motivation

Ett ord på allas läppar just nu. Eller kanske bristen på motivation. En av mina uppgifter som lärare är att motivera mina elever. Eller är det det? Jag motiverar i alla fall mina elever delvis för min egen skull. Det är betydligt mer givande på alla håll om alla är så motiverade som möjligt.
Det är först nu, efter 12 år som verksam lärare, som kravet på att motivera eleverna ställs på sin spets. Jag kan inte låtsas om att den pandemi som präglar hela världen inte påverkar min arbetsvardag. För det gör den. Det vore bara löjligt att försöka skriva här som om allt vore som vanligt.
Jag ska alltså motivera mina elever. När jag själv känner motivationen tryta i takt med att smittotalen stiger. Hur gör man då? Jag gör såhär.För det första gäller det att ringa in ”motivation”. Vad är det? Vad motiverar människor? Vad ligger bakom begreppet motivation? Vad motverkar motivation?
Vissa personer motiveras av yttre belöningar. De vill ha beröm, konkret och tydlig feed back. Priser. Titlar. Betyg. Löneökning osv.Andra personer motiveras av inre belöningar. De vill känna att de gjort sitt bästa, de vill uppleva att de förstår vad de gör. De vill känna en mening med det de gör. Yttre bemärkelser är inte så viktiga.Alla människor blir mer motiverade av att ingå i någon form av social gemenskap och av att känna trygghet.Saker som påverkar människors motivation negativt är känslan av orättvisa, maktlöshet och ovisshet. Alla dessa tre står vi inför i denna pandemi.
Så hur kan jag som lärare jobba med detta i mitt digitala klassrum?
Jag behöver först förstå var eleven befinner sig just nu i sin motivation. Detta genom att kortfattat och tydligt gå igenom för dem hur motivation fungerar. Jag har låtit de treor som läser ”Ledarskap” göra uppgifter och presentationer om just motivation i distans-tider som jag visar övriga klasser.
Därefter får eleverna i ett med mig delat google-dokument svara på frågorna

  • Hur motiverad är du just nu?
  • Vad motiverar dig?
  • Hur ska du hålla motivationen uppe nu framöver?
  • Vad kan jag som lärare göra för att hjälpa dig att känna motivation? 

Där har jag min utgångspunkt. Detta skapar förutsättningar för att hjälpas åt i denna båt vi alla sitter. Kan jag på något sätt komma åt att skapa social gemenskap? Absolut! Genom att genomföra gruppstärkande aktiviteter en liten stund av lektionen, om än digitalt.Kan jag förmedla glädje? Såklart! Genom att inte bara ösa på med fakta-späckade lektioner, utan även blanda med en del mer lekfulla inslag. T.ex. genom att låta eleverna ta en bild med snap-filter och lägga in i slutet av det delade dokumentet. Eller be alla skicka en bild på ett husdjur/syskon/bil/hus…. till mig som jag sedan gör en Kahoot av. Tramsa lite helt enkelt. För att motivera!
Något jag alltid strävar efter att vara som lärare, och inte minst nu, är tydlig. Ovisshet motverkar motivation och nu fokuserar jag på att motivera mina elever. Att vara tydlig kring det jag KAN vara tydlig med och engagera trots distansundervisning, hur jag gör det tar jag upp i torsdagens blogginlägg.

Vi kämpar tillsammans!

För snart ett år sedan stod jag och försökte trösta en grupp treor som inte skulle få fira sin student. Vi befann oss på varsin sida en skärm via ett hackande ”zoom” och där och då var jag en vuxen som lyssnade. Som tog deras sorg på allvar i ett samhälle och värld där många andra var upptagna med större problem än en utebliven student. Jag också, egentligen. Ett livshotande virus, ett liv som förändrades från en dag till en annan, vårdkris och oskyddade äldre. Men dessa treors sorg var deras verklighet och vi grät ihop. Om än av olika anledningar. Min verklighet är min, deras är deras, och ingens sorg är mer värd än någon annans.

Om du inte mår bra är det svårt att prestera, eller ens klara av att göra det du är i skolan för att göra. Jag kan inte kräva att mina elever ska prestera förrän de mår relativt bra. Där börjar mitt jobb som lärare. Möta mina elever där de är.

Var är de nu? När de just fått veta att de inte får komma tillbaka som planerat på måndag när sportlovet är slut?

För ett år sedan var coronaviruset nytt, skrämmande. Nu har det blivit vardag. Men inte mindre skrämmande. Flera elever har genomgått covid. Vissa har förlorat anhöriga. Många har tappat motivationen och tron på den ljusnande framtid som borde vara deras. Min uppgift som lärare i det är betydligt mycket större, tyngre och viktigare än att se till att kunskapskrav uppfylls. För mår de inte bra från början, har de ingen motivation, då kommer det inte ske.

Ett sätt att försöka lyckas är helt enkelt, och ibland kanske jättesvårt, att visa förståelse. Situationen vi befinner oss i är hemsk, men vi kämpar tillsammans. 

Läraren som person?!

Kort presentation av mig, innan jag går loss med mina tankar.Matilda Karlsson. 38 år gammal. Lärare på gymnasiet. För tillfället undervisar jag i Religionskunskap, Kommunikation samt Ledarskap. Detta på de studieförberedande gymnasieprogrammen Ekonomiprogrammet samt Samhällsprogrammet inriktning Beteendevetenskap. Jag älskar det! Jag har alltid velat bli lärare och kan för mitt liv inte tänka mig göra något annat. Mer än att inspirera andra lärare och personer på ledande positioner då.
I denna blogg kommer jag dela med mig av mina tankar kring läraren som person. Alla de tänkbara och otänkbara situationer vi som lärare kan komma att hamna i dagligen. Eller aldrig. Rollen lärare är för mig inte enbart en yrkesroll jag kliver i och ur, den är en del av mig. Alla lärare är inte så. Men det måste vara detta som syftas på när det kommer på tal att ”läraryrket är ett kall”. På gott och ont. På ont när jag på lönesamtal påstår mig inte behöva någon löneökning, eftersom jag värderar att få göra det jag älskar så högt. På gott; Allt annat.
Det finns vissa saker du ”ska” tycka som lärare. Att lönen är för låg. Att vi inte blir lyssnade på. Att yrket inte får den respekt och de förutsättningar det förtjänar. Det känns ibland lite ”fult” att trivas med att vara lärare. När jag säger att jag älskar att vara lärare, händer det att jag får förklara mig.
Jag VET att jag är lyckligt lottad. Jag är verksam på en väl fungerande skola med välmående elever som VILL. På det stora hela. Jag vet att det har med saken att göra. Men i alla fall.
När jag utbildade mig till lärare lyssnade vi på en föreläsare som sa ”Du kommer bli ifrågasatt som lärare” vilket jag hade lite svårt att ta till mig. Då. Idag förstår jag precis. Även om den som ifrågasätter mig som lärare mest är jag själv. Till största del p.g.a. att jag vill utvecklas i min lärarroll. Hur jag gör det, med utgångspunkt i ”Jag som lärare”, kommer jag dela med mig av i denna blogg.Välkommen att hänga med!

Boka en föreläsning med Matilda Karlsson.

”Rannsaka dig själv; Vad är det viktigaste för dig som lärare efter genomförd lektion/termin/läsår?! Är det måluppfyllelse, att varje unge ska våga tro på sig själv, att alla ska vara närvarande på en lektion, att den där eleven som aldrig vågat prata inför en klass vågar hålla tal….?

Matilda Karlsson